INFORMACJA DOT. KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO

14 czerwca 2023

Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2023 roku można złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. Cena sprzedaży 1 tony węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej to 1.950,00 złotych brutto.

Dostępny sortyment węgla to karlik ekogroszek w ilości: 16,55 ton.

Przypominamy, iż do złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej uprawniona jest każda osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, niezależnie od miejsca jej zamieszkania.

Do sprzedaży końcowej węgla kamiennego nie stosuje się ograniczeń węgla kamiennego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego tj. uprawniony mieszkaniec, który nabył już uprzednio na potrzeby danego gospodarstwa domowego węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022 – 2023
w ilości (powyżej) 3 ton po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę węgla kamiennego może dokonać ponownego zakupu.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001