Informacja dla mieszkańców korzystających z wody z wodociągu publicznego w Wolicy.

12 lutego 2024

Kozłów dnia 12.02.2024r

Informacja dla mieszkańców korzystających z wody z wodociągu publicznego w Wolicy.

Urząd Gminy w Kozłowie informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wolica i Wierzbica.

Informuje się, że prawdopodobnie w związku z podniesionym poziomem wód gruntowych wystąpiły nieprawidłowości jakości wody z ujęcia Wolica. Został wyznaczony punkt zastępczy poboru wody w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, gdzie mieszkańcy korzystający z w/w ujęcia mogą pobierać wodę 24h/dobę (z własnymi pojemnikami, butelkami). Po godzinach pracy urzędu prosi się o kontakt telefoniczny w celu umożliwienia dostępu do punktu zastępczego pod nr tel.: 728 23 42 36. Informację o ilości osób starszych, samotnych, nie posiadających własnego środka transportu została podana do Urzędu Gminy w Kozłowie i tym osobom za pośrednictwem Sołtysów zostanie dostarczona woda butelkowana.

Obecnie trwają prace naprawcze mające na celu doprowadzić wodę do prawidłowej jakości. Woda będzie ponownie poddana badaniom po jej uzdatnieniu.

Wójt Gminy Kozłów

Jan Zbigniew Basa

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001