Informacja dla mieszkańców korzystających z wody z wodociągu publicznego w Przysieka

29 sierpnia 2023

Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysieka, zaopatrującego w wodę miejscowości: Przysieka Kozłów (Stacja), Karczowice, Marcinowice, Kamionka , Bogdanów.

W dniu 29.08.2023 zostały pobrane próbki wody do badania, pod kątem przekroczenia mikrobiologicznego na obecność bakterii grupy coli. Na wynik czekamy do 72 godzin. Po otrzymaniu sprawozdania z wynikiem bez nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie wyda komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia, który będzie rozpowszechniony wśród mieszkańców, oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kozłowie www.kozlow.pl

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001