Informacja

22 czerwca 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz 2021 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierowtną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)

 

REJESTRACJA PRODUKCJI PIERWOTNEJ I SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie uprzejmie informuje ,że zgodnie z art.61, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006″ o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) z 2018 roku, poz. 1541 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

Wpisanie do rejestru zakładów urzędowej kontroli organów PIS nastepuie po złożeniu wniosku.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie w zakładce dokumenty i wnioski do pobrania (link do strony)  pod nazwą: „Dokument Wpis do rejestru wzór”.

Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, natomiast rozpoczęcie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze grzywny, zgodnie z art. 103 ust.l pkt 4 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)

Poniżej przedstawiono definicje:
Produkcja pierwotna – Produkcja podstawowa zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku ) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
Sprzedaż bezpośrednia – zgodnie z definicją zawartą w art.l ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1), oznacza dokonywanie sprzedaży przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001