Informacja

9 października 2023

Informujemy, że w dniu 13.10.2023r. (piątek) Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie będzie w ramach Mobilnego Biura udzielał bezpłatnych konsultacji w Oddziale w Miechowie (ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter) w godzinach 8.00-16.00.

Zakres konsultacji może dotyczyć następujących tematów:

1) Finansowania inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne) – Programy:
– „Czyste Powietrze”,
– „Mój Prąd”
– „Moje Ciepło”
– „JAWOR 2”  (czyli środki WFOŚiGW w Krakowie dla termomodernizacji budynków).
– Program „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
– Program „Energia dla Wsi” (Program – Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW).

2) Warunków korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3) Aspektów technicznych i ekonomicznych inwestycji w zakresie inwestycji  w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001