Informacja

3 października 2022

Wójt Gminy Kozłów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłów została opublikowana Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Informacja dostępna w linku poniżej.

Linki
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001