Informacja

2 lipca 2021

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2021 r, poz. 247), art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r, poz. 735) zawiadamia się, ze zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia.

Obwieszczenia w załączeniu

OBWIESZCZENIE NR 1

OBWIESZCZENIE NR 2

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001