INFORMACJA

25 czerwca 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że:

Od 1 lipca 2021r. obsługą wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) oraz wypłatą tych świadczeń, będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2021r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. W miesiącu lipiec 2021r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej natomiast od miesiąca sierpień 2021r. również w formie papierowej. Więcej informacji można uzyskać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie pokój nr 19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że:

Od 1 lipca 2021r. obsługą wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) oraz wypłatą tych świadczeń, będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2021r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. W miesiącu lipiec 2021r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej natomiast od miesiąca sierpień 2021r. również w formie papierowej. Więcej informacji można uzyskać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie pokój nr 19.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001