I sesja Rady Gminy Kozłów kadencji 2024-2029

Radni Rady Gminy Kozłów kadencji 2024-2029
8 maja 2024

7 maja br. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Kozłów, która zainaugurowała nową kadencję. W sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie zgromadzili się nowo wybrani Radni, Wójt Gminy, członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych jednostek organizacyjnych oraz przybyli goście.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził, jako najstarszy z Radnych, Pan Stanisław Baran.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie Pani Teresa Gacek przedstawiła wyniki wyborów do Rady Gminy Kozłów i wspólnie z Zastępcą Przewodniczącego Komisji Panem Przemysławem Rojkiem wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pogratulowała Radnym wyboru oraz życzyła owocnej i satysfakcjonującej pracy.

Nową Przewodniczącą Rady Gminy Kozłów została wybrana Pani Magdalena Prokop-Pałka, natomiast na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Piotr Stachurka.

Jan Zbigniew Basa, który został wybrany na stanowisko Wójta Gminy Kozłów po raz trzeci, odebrał od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze oraz złożył ślubowanie. Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy przybyli na sesję Rady Gminy, pogratulował Radnym wyboru oraz zapewnił o gotowości do współpracy na rzecz rozwoju gminy.

Skład Rady Gminy Kozłów kadencji 2024-2029:

Przewodnicząca Rady: Magdalena Prokop-Pałka

Wiceprzewodniczący Rady: Piotr Stachurka

Członkowie Rady: Sławomir Banasik, Stanisław Baran, Krzysztof Brożek, Dorota Chudyka, Agnieszka Czapla, Marcin Janczyk, Grzegorz Michalak, Sylwester Pankowski, Leszek Parszewski, Radosław Szczudło, Ewa Szwej, Adam Świtała, Grzegorz Żebro

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001