Gmina Kozłów zakończyła modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

30 października 2023

Gmina Kozłów zakończyła realizacje inwestycji w zakresie modernizacji dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego.

Pierwsza droga została przebudowana w miejscowości Kozłów położona na działkach nr ewid. 1560/2, 1572 i 1577/2, na odcinku od km 0+130 do 0+450, dł. 320mb.

Droga wewnętrzna w Kozłowie

Droga wewnętrzna w Kozłowie

Druga droga została przebudowana w miejscowości Przybysławice położona na działkach nr ewid. 155/5, 2/9, 2/11, 2/13, 2/15 i 186, na odcinku od km 0+000 do 0+422, dł. 422mb.

Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Przybysławice

Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Przybysławice

W ramach inwestycji wykonano między innym:

  • wycinkę drzew i krzewów,

  • całkowicie nowa konstrukcje drogi wraz z nawierzchnia bitumiczna,

  • pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem w celu zabezpieczenia przed rozmyciem,

Wykonawcą robót była firma „BOLTECHSp. z o.o., ul. Kolejowa, 32-332 Bukowno. Zadanie współfinansowane z Budżetu Województwa Małopolskiego oraz Gminę Kozłów, wartość całkowita:

  • Zadanie 1 w miejscowości Kozłów to 242 069,35zł w tym udział Budżetu Województwa Małopolskiego 121 000,00zł oraz udział Gminy Kozłów 121 069,35zł.

Tablica informująca o dofinansowaniu przebudowy drogi wewnętrznej w Kozłowie

 

  • Zadanie 2 w miejscowości Przybysławice to 455 840,35zł w tym udział Budżetu Województwa Małopolskiego 176 905,00zł oraz udział Gminy Kozłów 278 935,35zł.

Tablica z informacją o dofinansowaniu przebudowy drogi wewnętrznej

Szczegółowa lokalizacja zrealizowanych zadań w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego została zobrazowana na mapie znajdującej się pod adresem: https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

Urząd Gminy jest zdeterminowany w inwestowaniu w bezpieczeństwo budując dla Was nowe drogi, dlatego prosimy Mieszkańców o współprace przy realizacji kolejnych inwestycji.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001