Gmina Kozłów pomaga Ukrainie

25 marca 2022

Gmina Kozłów włączyła się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W budynku byłego ośrodka zdrowia przygotowano miejsca noclegowe dla 15 osób. Dzięki ofiarności mieszkańców Naszej Gminy w bardzo krótkim czasie udało się zorganizować niezbędne wyposażenie: meble, pościele, ręczniki oraz telewizor. Jednostki organizacyjne Gminy Kozłów i Koła Gospodyń Wiejskich również włączyły się w pomoc przekazując lodówki, kuchenki gazowe oraz pralkę. W efekcie w budynku mogło zamieszkać 13 osób.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie zorganizował zbiórkę „RAZEM DLA UKRAINY”. Zbierano dary rzeczowe w postaci żywności długoterminowej, kosmetyków i chemii. Część zebranych produktów zaopatrzyła Naszych uchodźców, a pozostała trafiła do Powiatowego Magazynu Pomocy w Miechowie.

Urząd Gminy w Kozłowie pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy w załatwianiu spraw urzędowych związanych z nadaniem numeru PESEL, założeniem Profilu Zaufanego i konta bankowego, rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie oraz złożeniem wniosku o 500+ w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Naszej Gminy uczęszczają do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie zapewnia opiekę medyczną, a jednostki Kultury organizują zajęcia dla dzieci w celu lepszej integracji z rówieśnikami. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie udostępnia darmowe książki i podręczniki szkolne w języku ukraińskim.

Duży wkład w pomoc wnieśli jak zawsze nasi niezawodni WOLONTARIUSZE skupieni w ZSP w Kozłowie i GOK  w Kozłowie. Nieocenioną pomoc niosą Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które obdarowują Naszych uchodźców smakołykami.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

                                                                           Wójt Gminy Kozłów
                                                                         /-/ Jan Zbigniew Basa

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001