Logotypy Cyfrowa Gmina

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Kozłów pozyskała grant w wysokości 136 700,00 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup 7 sztuk nowego sprzętu komputerowego, modernizacja sieci komputerowej urzędu, serwer wraz z oprogramowaniem, sprzęt sieciowy, jego konfigurację i wdrożenie.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19

Baner informacyjny o projekcie Cyfrowa Gmina