obraz reklamowy

W dniu 16 lipca 2021 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura i transportowa, Działanie 7.2 Transport Kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych -spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Wójt Gminy Kozłów podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Budowa parkingów dla obsługi podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy stacji kolejowej w Kozłowie.

Projekt obejmuje budowę dwóch parkingów o przeznaczeniu Park&Ride na potrzeby obsługi stacji kolejowej w Kozłowie.
Stacja ta stanowi jeden z przystanków na trasie czynnej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Sędziszów – Kraków – Skawina”.
Ponadto inwestycja będzie obejmować budowę zatok przystankowych dla komunikacji (busy) wraz z dodatkową infrastrukturą obsługi podróżnych. Przedsięwzięcie zostanie
zlokalizowane po dwóch stronach stacji PKP w Kozłowie (po stronie wschodnie Parking P1 oraz po zachodniej stronie Parking P2), a w szczególności będzie obejmować
następujący zakres robót:

PARKING P1 po wschodniej stronie stacji PKP:
– układ komunikacyjny parkingu – nawierzchnia bitumiczna (1200 m2),
– stanowiska parkingowe (79 szt. + 3 dla niepełnosprawnych) – płyty betonowe ażurowe (powierzchnia ok. 1044 m2),
– ciągi piesze – kostka betonowa (powierzchnia ok. 320 m2),
– zatoki przystankowe wraz z przestrzenią postoju „K&R” – kostka betonowa, brukowa (powierzchnia ok. 250 m2),
– odwodnienie powierzchni parkingu (skrzynki retencyjno-rozsączające),
– wykonanie oświetlenia i monitoringu parkingu,
– budowa elementów małej architektury ( Wiata na stojaki rowerowe, ławki, kosz na śmieci, tablica z regulaminem).

Wizualizacji parkingu P1

Wizualizacja Parkingu po stronie wschodniej stacji kolejowej PKP w Kozłowie

PARKING P2 po zachodniej stronie stacji PKP:
– stanowiska parkingowe (40 szt. + 2 dla niepełnosprawnych) – kostka betonowa, brukowa (pow. ok. 536 m2),
– ciągi piesze – kostka betonowa (powierzchnia ok. 50 m2),
– odwodnienie powierzchni parkingu (skrzynki retencyjno-rozsączające)
– wykonanie oświetlenia terenu parkingu,
– budowa elementów małej architektury (wiata na stojaki rowerowe, ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem).

Wizualizacja parkingu P2

Wizualizacja Parkingu po stronie zachodniej stacji kolejowej PKP w Kozłowie

Kwota dofinansowania: 1 778 344,70 PLN