Dystrybucja jodku potasu – informacje dla mieszkańców

4 października 2022

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego Urząd Gminy w Kozłowie realizuje zadania, których celem jest przygotowanie do podania mieszkańcom gminy tabletek zawierających jodek potasu, na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Powyższe działania mają charakter prewencyjny.

W związku z tym podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów wydawania tabletek zawierających jodek potasu, które zostaną uruchomione w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego:

Lp.

Siedziba punktu wydawania

Adres Punktu wydawania

Sołectwo
1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie Kozłów 63A,

32-241 Kozłów

Kozłów, Bryzdzyn
2. Świetlica wiejska w Przysiece Przysieka 41,

32-241 Kozłów

Przysieka
3. Remiza OSP w Przybysławicach Przybysławice 41,

32-241 Kozłów

Przybysławice, Rogów
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępiu Kępie 16,

32-241 Kozłów

Kępie
5. Remiza OSP w Marcinowicach Marcinowice 65,

32-241 Kozłów

Marcinowice, Karczowice
6. Centrum Kształcenia Na Odległość w Kamionce Kamionka 90A,

32-241 Kozłów

Kamionka, Bogdanów
7. Remiza OSP w Wierzbicy Wierzbica 34,

32-241 Kozłów

Wierzbica, Wolica

W przypadku wystąpienia na terenie Naszej Gminy zagrożenia, mieszkańcy zostaną o nim poinformowani za pośrednictwem: Sołtysów, obwieszczeń Wójta Gminy Kozłów, komunikatów opublikowanych na stronie internetowej Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także za pośrednictwem mediów. Akcja rozprowadzania tabletek zawierających jodek potasu obejmie osoby do 60 roku życia. Poniżej prezentujemy tabelę dawkowania preparatu.

Grupa ryzyka Grupa ryzyka (nazwa) Dawkowanie
I Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 1/4 tabletki (12,5 mg)
II Dzieci od miesiąca do 3 lat 1/2 tabletki (25 mg)
III Dzieci od 3 do 12 lat 1 tabletka (50 mg)
IV Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 lat 2 tabletki (100mg)
V Kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100mg)

Obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje.

Powyższe informacje publikujemy po to, by w przypadku konieczności przyjęcia preparatu mieszkańcy wiedzieli gdzie się po niego zgłosić.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001