REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KOZŁÓW

DOKUMENT DO POBRANIA.

 


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016 – 2025 DLA GMINY KOZŁÓW

Dokument do pobrania tutaj.

 


Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów

 

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów

(dokument do pobrania)

 

 


 

Strategia Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2017-2030

 

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2017-2030”

(dokument do pobrania)

 

 


 

PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOZŁÓW WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ

 

Publikujemy projekt PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOZŁÓW WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ

(dokument do pobrania)

 

 


 

Plan Odnowy Miejscowości Kozłów na lata 2009 – 2016

 

Uchwałą XXVIII/16/2009 z dnia 20 marca 2009 roku Rada Gminy Kozłów zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Kozłów na lata 2009 – 2016.

Zapraszamy do lektury !!!


Plan Odnowy Miejscowości Kozłów
na lata 2009 – 2016
(1.07 MB)

 

 


 

Strategia Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2009 – 2015

 

Uchwałą nr XXVI/8/2009 Rada Gminy Kozłów dnia 22 stycznia 2009 roku zatwierdziła Strategię Rozwoju Gminy Kozłów na lata 2009 – 2015

Zapraszamy do lektury !!!


Strategia Rozwoju Gminy Kozłów
na lata 2009 – 2015
(2.51 MB)

 

 


 

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOZŁÓW

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.

Zapraszamy do lektury !!!


Startegia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Kozłów

 

 


 

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kozłów na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013

 

W dokumencie zawarta jest obszerna charakterystyka Gminy Kozłów, jej struktura społeczna oraz jej strategiczne cele rozwoju, cele operacyjne, zadania realizacyjne na lata 2007 – 2013. Program zwiera również opis głównych celów inwestycyjnych gminy.

Zapraszamy do lektury !!!


Plan Rozwoju Regionalnego
Gminy Kozłów


ELEMENTY ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KOZŁÓW

Dokument do pobrania po kliknięciu tutaj


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINKOZŁÓW

Dokument do pobrania po kliknięciu tutaj.