Dofinansowanie na realizacje projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów

1 października 2021

Gmina Kozłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 89.600,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji  cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 160 mieszkańców w wieku 25-74 lata.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu planujemy zorganizować 14 szkoleń dla 160 mieszkańców Gminy Kozłów. Istnieje możliwość udziału w tylko jednym z poniższych tematów szkolenia:– „Rodzic w Internecie”,– „Mój biznes w sieci”,„Moje finanse i transakcje w sieci”,„Działam w sieciach społecznościowych”,„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,„Rolnik w sieci”,„Kultura w sieci”.

Każdy moduł szkoleniowy składał będzie się z 16 godzin zajęć dydaktycznych.

Za środki pozyskane w ramach projektu zostanie zakupionych 12 laptopów, które po realizacji wszystkich zaplanowanych szkoleń będą przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie. Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie rozpoczynamy jeszcze w   październiku 2019 r. aż do wyczerpania miejsc.

Informacje o rekrutacji dostępne są w aktualnościach.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie

2. Zalącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa – Kwestionariusz osobowy

3. Zalącznik nr 2 do Deklaracji uczestnictwa – Oswiadczenie o_zapoznaniu się z  obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta

4. Załącznik nr 3 do deklaracji uczestnictwa – Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego

5. Oswiadczenie dot miejsca zamieszkania

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można w Urzędzie Gminy w Kozłowie, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 413841048 wewnętrzny 36

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001