Uchwały Rady Gminy:

1. UCHWAŁA NR LVII/362/2023 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

2. UCHWAŁA NR XXII/126/2020 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozłów.

3. Załącznik do Uchwały nr XXII/126/2020 Rady Gminy Kozłów z denia 28 lipca 2020 r. – wzrór deklaracji

4. UCHWAŁA NR LVII/361/2023 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

5. UCHWAŁA NR LVIII/368/2023 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

6. UCHWAŁA NR XXII/125/2020 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

7. UCHWAŁA NR XX/110/2020 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Formularze i druki:

Formularze do druku – podatki i opłaty lokalne – https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

  1. Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.
  2. Wniosek o umowę dzierżawy.
  3. Wniosek o zwrot nadpłaty.
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości.
Pliki do pobrania