Debata

22 czerwca 2021

Podczas XXX sesji Rady Gminy Kozłów  (29 czerwca 2021 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kozłów za 2020 rok

W debacie będą mogli wziąć udział radni Gminy Kozłów oraz mieszkańcy Gminy Kozłów, którzy złożą Przewodniczącej Rady Gminy Kozłów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2021 roku (ostatni dzień roboczy Urzędu Gminy w Kozłowie, przed dniem sesji Rady Gminy) w Kancelarii Rady Gminy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku, który można pobrać pod tym linkiem. 

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kozłów za rok 2021 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego. 

Raport o stanie Gminy Kozłów za 2020 rok – zapoznaj się z treścią raportu. 

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001