Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla właścicieli/zarządców budynków

6 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Na wysłanie deklaracji właściciele budynków mają12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie na podstawie art. 27h ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi kara grzywny.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  https://zone.gunb.gov.pl/  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kozłów na Dzienniku Podawczym (wnioski dostępne są pod adresem: https://www.kozlow.pl/art,121,wnioski.html ).

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Na wysłanie deklaracji właściciele budynków mają12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie na podstawie art. 27h ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi kara grzywny.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  https://zone.gunb.gov.pl/  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kozłów na Dzienniku Podawczym (wnioski dostępne są pod adresem: https://www.kozlow.pl/art,121,wnioski.html ).

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001