Logo Kozłów Gmina

Posiłek w domu i w szkole

Gmina Kozłów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ,,Posiłek w szkole i w domu’’ jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w udzielaniu pomocy w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w wysokości 80% .

Program posiłek w szkole i w domu”” skierowany jest zarówno do dzieci,uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj.150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Po weryfikacji całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 33 061.25 w tym:

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa - 26 449,00

  • środki własne gminy - 6 612,25


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ten polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku,świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej .

Kryterium dochodowe osoby lub rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego osoby lub rodziny uprawnionej do świadczeń z pomocy społecznej .

Program "Posiłek w szkole i w domu" jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

  • przy dożywianiu dzieci w szkołach w - 80%

Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 25.029 z w tym środki z budżetu państwa 20 023 zł.


 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.