Analiza skali ubóstwa energetycznego – ankieta

31 marca 2022

Gmina Kozłów zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r przystępuje do przeprowadzenia analizy skali ubóstwa energetycznego.

Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Kozłów jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Kozłów w terminie do 20 maja 2022 r. Złożenie ankiety pozwoli na oszacowanie wielkości zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie naszej gminy oraz wskazanie potencjalnych kosztów działań związanych z wyeliminowaniem powyższego zjawiska.

Co oznacza ubóstwo energetyczne?
Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na trudności w utrzymaniu komfortowej temperatury oraz w spełnieniu innych podstawowych potrzeb energetycznych w domu za rozsądną cenę. Oznacza to, że ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy nie ma środków, by opłacić rachunki za ogrzewanie, naprawić niedziałający system grzewczy lub zainstalować nowy, w domu czy mieszkaniu jest ciągle zimno i wilgotno, a mieszkańcy często z tego powody chorują. Ubóstwo energetyczne to jednak nie tylko brak komfortu związanego z odpowiednią temperaturą w domu, lecz także ograniczone możliwości podgrzania wody czy korzystania z oświetlenia, a również z urządzeń domowych, takich jak lodówka, pralka, kuchenka gazowa lub elektryczna, radio, telewizor, komputer i Internet.

Istnieją trzy najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie:
1. Ograniczone możliwości finansowe, często ubóstwo ekonomiczne, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat za energię.
2. Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna.
3. Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001