15 stycznia 2024

Wójt Gminy Kozłów informuje o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę KOZŁÓW w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii) realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).
W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dofinansowanie można uzyskać na:
1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
W związku z powyższym, do dnia 26.01. 2024 r. zainteresowanych mieszkańców prosimy o złożenie podpisanej Ankiety Informacyjnej w Urzędzie Gminy w KOZŁOWIE – ankieta do pobrania poniżej.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w KOZŁOWIE pok. 31,
tel. 41 3841048 wew. 35,

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001