Niedziela, 24 czerwca 2018 r. (175 dzień roku) , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

180418

(dla pracowników urzędu)
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów


"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Gmina Kozłów realizuje projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość projektu wynosi 380 399,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Realizacja do 30.06.2015r.

Celem ogólnym niniejszego projektu jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Kozłów poprzez zaopatrzenie 30 gospodarstw domowych w gminie w zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz usługi dostępu do Internetu. Ponadto trzy jednostki gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie, Gimnazjum w Kozłowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie) zostaną wyposażone w 30 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu oraz w niezbędny sprzęt IT(po 10 sztuk w każdej jednostce) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wyposażeniem.

Beneficjentami końcowymi projektu będą osoby rekrutowane z grup docelowych spełniających kryteria dla odbiorców końcowych. Zaplanowano, że szczególnym wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin o niskich dochodach,
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niski.
Termin rekrutacji: od 27.01.2014r. do 21.02.2014r.
Podstawowe kryteria rekrutacji:
- brak komputera oraz dostępu do Internetu,
- spełnienie kryterium dochodowego,
- stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Kozłów.

Rekrutacja do projektu
Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania): WYNIKI REKRUTACJI:
Lista osób zakwalifikowanych do projektu: pobierz.
Lista rezerwowa: pobierz,
Lista osób niezakwalifikowanych do projektu: pobierz.

Wójt Gminy Kozłów ogłosił przetarg na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zapewnienie dostępu do Internetu, realizowana w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów."
Przetarg dostępny na stronie BIP
Wójt Gminy Kozłów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie pod nazwą:
Ubezpieczenie 30 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym dostępnym tutaj
Opis sprzętu komputerowego dostępny tutaj.
Protokół z postępowania tutaj.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc