Niedziela, 07 lutego 2016 r. (38 dzień roku) , Imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

126228

(dla pracowników urzędu)
Witamy na stronach Gminy i Urzędu Gminy Kozłów
Szanowni Państwo,...

Aktualności

01.02.2016r. Dopłaty do materiału siewnego

Kwalifikowany materiał siewny gwarancją dobrych plonów.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostaną określone po zakończeniu terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, do dnia 30 września br.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:
w obowiązującym terminie składania wniosków,
na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, należy więc pamiętać , że bez względu na formę i cel tego rodzaju pomocy, ogólna kwota przyznana producentowi rolnemu nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie trzech lat obrotowych. Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.


19.01.2016r. System Informacji Przestrzennej

Miło nam poinformować, że wszyscy mieszkańcy gminy Kozłów mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Kozłów. Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://portal.gison.pl/kozlow/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na stronie Urzędu Gminy.


19.01.2016r. Ostrzeżenie

MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Od godz. 22:00 dnia 18.01.2016 do godz. 08:00 dnia 20.01.2016 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.


30.12.2015r. INFORMACJA

W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD GMINY KOZŁÓW BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.00.


21.12.2015r. INFORMACJA

W DNIU 24 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD GMINY KOZŁÓW BĘDZIE NIECZYNNY

(art. 130 § 2 Kodeksu pracy - w związku ze świętem przypadającym w dniu 26.12.2015 r.)


20.11.2015r. Ogłoszenie

URZĄD GMINY KOZŁÓW INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ KASY, NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU

- OPŁATY SKARBOWEJ - WPŁACAĆ NALEŻY NA KONTO URZĘDU GMINY
- OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (OPŁATA ŚMIECIOWA) - WPŁACAĆ NALEŻY U SOŁTYSÓW LIB NA KONTO URZĘDU GMINY

NUMER KONTA: KBS O/KOZŁÓW
18 8591 0007 0170 0850 0055 000118.11.2015r. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, dnia 18.11.2015 do godz. 18.00 silny wiatr 18:11., prędkość w porywach do 80 km/h , południowo_zachodni i zachodni.


17.11.2015r. Zapytanie ofertowe

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie, informuje że do dnia 30 listopada 2015 r. można składać oferty w odpowiedzi na "Zapytanie ofertowe" dotyczące zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach projektu rządowego "Książki naszych marzeń". Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania tutaj. Zapraszam do złożenia oferty.

Do pobrania:
- treść zapytania ofertowego dostępna tutaj,
- szczegółowy opis zamówienia dostępny tutaj,
- wzór umowy dostępny tutaj,
- oświadczenie dostępne tutaj,
- formularz ofertowy dostępny tutaj.


12.11.2015r. Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

W dniu 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia, z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


29.10.2015r. Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami porządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."
Informacja do pobrania tutaj.


22.10.2015r. Informacja

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" - zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00.


16.10.2015r. Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK".

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

2. Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2015 r. Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2015 r.

3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy Kozłów (-) Jan Basa

Do pobrania: Program i zasady współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz "inicjatywą lokalną" w 2016 roku.


15.09.2015r. Informacja

Szanowni Rodzice!

Ze względu na trwające prace remontowe wiaduktu w m. Kozłów, serdecznie przepraszam za uniedogodnienia i problemowe sytuacje związane z organizacją dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie wyznaczonymi objazdami.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych - 31.10.2015 r.

Z poważaniem
Jan Zbigniew Basa

Do pobrania: Regulamin przewozów szkolnych uczniów z terenu Gminy Kozłów


09.09.2015r. Informacja


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW
P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje o zbiórce ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

02 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kępie, Przysieka, Kamionka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Bryzdzyń

12 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kozłów, Marcinowice, Karczowice, Wierzbica, Wolica

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nie przemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.gabaryty@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru.

UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu wywozowym do godziny 7:00


18.08.2015r. Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza przedstawicieli władz Gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gminy Kozłów, na Konferencję gminną dotyczącą konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej Lokalnej Grupy Działania w ramach podejście LEADER programu PROW 2014-2020, realizowanego na terenie Powiatu miechowskiego. Bardzo prosimy o liczne przybycie na spotkanie i włączenie się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Naszego regionu

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26.08.2015 r. /środa/ od godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kozłowie

W programie Konferencji:
1. Przedstawienie ogólnych zasad RLKS
2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych problemów dostrzeganych przez mieszkańców
3. Niezaspokojone potrzeby
4. Niewykorzystanie zasobów i potencjału lokalnej społeczności
5. Określenie słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń /Analiza SWOT/
6. Określenie kierunków rozwoju


12.08.2015r. DROGI

Z przyjemnością informuję, iż w ramach środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych Gmina Kozłów pozyskała środki na realizację 4 zadań dotyczących remontów dróg na terenie gminy, które zostały zniszczone podczas intenstywnych opadów atmosferycznych. Wartość środków, pozyskanych przez Gminę Kozłów wyniosła 522 647,00 zł przy całości kosztów realizacji projektów, wynoszących 666 550,47 zł. Poniżej przedsatwiam inwestycje wykonane i będące w ostatniej fazie wykonania zadania:

1. Remont drogi gminnej K140175 Rogów _ Bogdanów w. m. Rogów i Bogdanów, dz. nr ewid. 309/2, 181, 264, 307, 273/1, odc. od km 0+000 do km 0+078 oraz od km 0+082 do km 1+720

198 211,00 - kwota dofinansowania
247 764,87 - kwota całkowitego wykonania zadania
Remont drogi został zakończony.

2. Remont drogi gminnej K140173 Przybysławice-Miechówka, w m. Przybysławice, dz. nr ewid. 176/5, 177/5, odc. od km 2+525 do km 3+300

123 983,00 - kwota dofinansowania
168 218,66 - kwota całkowitego wykonania zadania

Remont drogi został zakończony.

3. Remont drogi gminnej K140171 Przysieka _ Przybysławice w m. Przysieka, dz. nr ewid. 328/4 i 340, odc. od km 1+600 do km 2+382

85 668,00 - kwota dofinansowania
107 085,55 - kwota całkowitego wykonania zadania


4. Remont drogi gminnej K140164 Kępie _ Florentynów, w m. Kępie, dz. nr ewid. 2200, odc. od km 0+600 do km 1+350

114 785, 00 - kwota dofinansowania
143 481,39 - kwota całkowitego wykonania zadania

Chciałbym także poinformować, iż Gmina Kozłow pozykała 50 % wartości inwestycji zł ze środków z budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/romont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Karczowice, przy całej wartości inwestycji wynoszącej 131 602,13 zł.


fot. wyremontowana droga w Przysiece


10.08.2015r. DNI KOZŁOWA


10.08.2015r. UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej .

Ograniczenia stopnia zasilani a będą wprowadzone w godzinach:
10.00 - 19.00 (19 stopień zasilania),
19.00 - 22.00 (11 stopień zasilania).

Ponadto przewiduje się wprowadzenie ograniczenia stopnia zasilania w dniu 10/11.08.2015 r. w godz. 22.00 _ 10.00.


10.08.2015r. UWAGA !!!

Odbiór odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu
z miejscowości
KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE
odbędzie się wyjątkowo w
IV SOBOTĘ SIERPNIA tj. 22.08.2015 roku
zmiana terminu wywozu przypadającego na 15.08.2015 roku spowodowana jest wystąpieniem Święta w tym dniu.


10.08.2015r. Zaproszenie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich dostępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Spotkania organizowane we współpracy z Urzędem Gminy Kozłów są adresowane, zarówno do mieszkańców, jak i instytucji działających na obszarze Gminy, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości ubiegania się o wsparcie na:

1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez firmy, cyfryzację instytucji publicznych oraz podnoszenie konkurencyjności firm
2. realizację działań w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, naturalnego oraz transportu
3. aktywizację zawodową, społeczną oraz na projekty edukacyjne
4. rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną.


Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia br. (środa) w Kozłowie, Kozłów 60 (sala konferencyjna), w godzinach 10:00-13:00.

Zapisy na spotkanie odbywają się za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.fundusze.malopolska.pl Już dziś serdecznie zapraszamy!


06.07.2015r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h lokalnie opady gradu od godz. 14:00 dnia 06.07.2015 do godz. 20:00 dnia 06.07.2015


03.07.2015r. Energooszczędny autobus


10.06.2015r. Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym po godzinie 15.00 zostanie wyłączony z ruchu wiadukt nad linią kolejową w miejscowości Kozłów. Na czas wyłączenia został przygotowany objazd oraz zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, oznakowany tablicami F-8 ustawionymi na skrzyżowaniach dróg.


29.05.2015r. Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2015r. (piątek) Urząd Gminy Kozłów będzie nieczynny.

(dzień wolny od pracy za Święto Wniebowz. NMP przypadające w sobotę - art. 130 § 2 KP)

Urząd Pocztowy Filia Kozłów w dniu 05.06.2015r (tj. piątek) - nieczynny.


25.05.2015r. Rekrutacja uzupełniająca

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację uzupełniającą do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka, ilość wolnych miejsc - 10.

Termin rekrutacji uzupełniającej :
- od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r. - składanie dokumentów.
- do 03.06.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- od 08.06.2015 r. do 10.06.2015 r. do godz. 15:00 _ potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- do 12.06.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016,
Załącznik nr 3 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU,
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA,
ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016,


21.05.2015r. Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
od godz. 11:00 dnia 21.05.2015 do godz. 08:00 dnia 22.05.2015
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie północnym od 10 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm, a w subregionie południowym od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm. Najsilniejsze opady wystąpią wieczorem i w pierwszej połowie nocy.


18.05.2015r. Remont drogi - utrudnienia

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K relacji Gr. woj. - Kozłów - Kśiąż Wielki - Słaboszów na długości 14,100 km odcinek od km 0+000 do km 14+100, wraz z remontem obiektu mostowego (wiaduktu) od km 3+824 do km 3+890" od dnia 19.05.2015 r. do dnia 31.10.2015 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu wiaduktu nad linią kolejową.
Na pozostałym odcinku drogi roboty będą prowadzone z zamknięciem połowy jezdni.


29.04.2015r. Pierwszy dzwonek

  W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Nabór wniosków o dotację dla Gmin w związku z realizacją wyżej wskazanego projektu trwa do dnia 20 maja 2015 r.

Mając powyższe na uwadze osoby/rodziny spełniające kryterium z terenu Gminy Kozłów proszone są o niezwłoczne /nie później niż do 15.05.br zgłoszenie się do tut. GOPS . Pracownicy GOPS Kozłów przeprowadzą wywiad środowiskowy po ustaleniu sytuacji materialnej, rodzinnej i zebraniu niezbędnych dokumentów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt: Barbara Urbańska (pokój nr 16, tel.: 41 3841033, gopskozlow@kozlow.pl


15.04.2015r. Turniej Charytatywny


14.04.2015r. Ogłoszenie o wynikach rekrutacji

W związku z zakończonym naborem kandydatów do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2015/2016, informujemy że wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną i wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048 w.36.


07.04.2015r. Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Kozłów dnia 7 kwietnia 2015 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie, z siedzibą Kozłów 303, 32-241 Kozłów.


01.04.2015r. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Ogłoszenie o przetargu "Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie" do pobrania na stronie BIP Gminnej Biblioteki Publicznej dostęnej tutaj.


27.03.2015r. Godziny pracy w Wielki Piątek

Inforujemy, że 03.04.2015r (Wielki Piątek) Urząd Gminy pracuje do godziny 12.05.


27.03.2015r. Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego w Miechowie

Urząd Skarbowy w Miechowie informuje, że od 1 kwietnia 2015r. zmienią się godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od 7.15 do 18.00
wtorek - piątek: od 7.15 do 15.15


20.03.2015r. Zapytanie ofertowe

Protokół z postępowania do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe dot. Zredagowania i publikacji 3 ogłoszeń prasowych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" w prasie.
Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj.
Do pobrania formularz oferty tutaj.


20.03.2015r. OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka. Termin rekrutacji:

- od 20.03.2015 r. do 10.04.2015 r. - składanie dokumentów.
- do 14.04.2015 r. do godz 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- od 20.04.2015 r. do 27.04.2015 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- do 30.04.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016,
Załącznik nr 3 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU,
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA,
ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016,


17.03. 2015r. Nowy wzór Dowodu Osobistego

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.

O nowym dowodzie osobistym

Z dokumentów zniknął adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba wymieniać dowodu. Nie ma także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód?

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów.

Czy będziesz musiał zapłacić za wyrobienie dowodu?

Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.


04.03. 2015r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW

P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje iż w dniu 31 MARCA 2015 odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nieprzemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.bok@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru. UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu 31.03.2015 r. do godziny 7:00


04.03. 2015r. Przetarg

Zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie:

Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie


20.02.2015 r. Ankieta

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz identyfikacja potrzeb w zakresie objętym planem.


15.01.2015 r. Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Urząd Skarbowy w Miechowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.


09.01.2015 r. OSTRZEŻENIE

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega do godz. 21:00 dnia 09.01.2015:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. W nocy zjawisko wystąpi głownie w rejonach podgórskich powodując tam miejscami zawieje śnieżne. W dzień zjawisko wystąpi na całym obszarze województwa. Nad ranem i do południa wiatr przejściowo osłabnie.


09.01.2015 r. UWAGA PILNE

PUBLIKUJEMY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW W 2015 ROKU.

HARMONOGRAM DO POBRANIA TUTAJ


31.12.2014 r. Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Urząd Skarbowy w Miechowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie _ do końca stycznia.
Dodatkowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow


Urząd Skarbowy w Miechowie zachęca wszystkich podatników do składania zeznań rocznych za 2014r. drogą elektroniczną. Bez wychodzenia z domu można szybko, łatwo i bezpiecznie rozliczyć się z fiskusem poprzez stronę www.e-deklaracje.gov.pl.
Szybkie rozliczenie = szybki zwrot.


29.12.2014 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

W dniu 31.12.2014r tj. środa Urząd Gminy czynny w godz. od 7.00 do godz. 12.00.
Urząd Pocztowy Filia Kozłów czynny w godz. od 8.30 do godz. 11.30


22.12.2014 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

W dniu 24.12.2014r tj. Wigilia Urząd Gminy i Urząd Pocztowy Filia Kozłów czynny w godz. od 7.00 do godz. 12.00.


20.11.2014 r. Wyniki wyborów w Gminie Kozłów

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kozłów do pobrania tutaj.

Protokół z wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kozłów do pobrania tutaj.


19.11.2014 r. Informacja wyborcza

Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej Kozłów z dnia 17 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kozłów.

Uchwała do pobrania tutaj tutaj.


03.11.2014 r. Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014r. (poniedziałek) Urząd Gminy Kozłów będzie nieczynny.
(dzień wolny od pracy za Święto Zmarłych przypadające w sobotę - art. 130 § 2 KP)


27.10.2014 r. Informacja Wyborcza

UCHWAŁA NR 7/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania w Gminie Kozłów obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała dostępna jest na stronach BIP.


20.10.2014 r. Informacja Wyborcza

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Pełna treść informacji dostępna na stronie BIP


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie nadania numerów listom kandydatów zgłoszonych do Rady Gminy Kozłów w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Pełna treść informacji dostępna na stronie BIP


20.10.2014 r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok." dostępna jest na stronie BIP

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK". Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok."

2. Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 21.10.2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2014 r.


3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Roczny program współpracy tutaj. Kozłów, 20.10.2014r.


16.10.2014 r. Informacja Wyborcza


INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH


PRZYPOMINA SIĘ KOMITETOM WYBORCZYM UPRAWNIONYM DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH, IŻ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ JEST DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY KOZŁÓW TJ. DO GODZINY 15.00


25.09.2014 r. Skład i dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 26 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej oraz terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Obwieszczenie dostępne na stronie BIP.25.09.2014 r. UWAGA !!!!!!

UWAGA
KOMITETY WYBORCZE !!!!!!!!!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA DRUKU NR 1 DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA RADNYCH I WÓJTÓW.

NOWE DRUKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, STRONIE URZĘDU GMINY KOZŁÓW LUB W POKOJU NR 32 (PIĘTRO)

Druki do pobrania na stronie BIP.


22.09.2014 r. Postanowienie

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Informacja do pobrania na stronie BIP.


22.09.2014 r. Informacja

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ODBYWA SIĘ W URZĘDZIE GMINY KOZŁÓW POKÓJ NR 32 (PIĘTRO) CODZIENNE W GODZINACH PRACY URZĘDU (godz. 7.00 - 15.00) - W TERMINIE DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.

UPRAWNIEN I DO ZGŁASZANIA SĄ WYŁĄCZNIE PEŁNOMOCNICY TYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANO NA OBSZARZE DANEGO OKRĘGU WYBORCZEGO.

Wykaz komietów jest dostępny na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie lub na BIP Urzędu Gminy Kozłów.

URZĄD GMINY NIE PROWADZ I NABORU KANDYDATÓW DO KOMISJ I WYBORCZYCH POZA ZGŁOSZENIAM I OD KOMITETÓW WYBORCZYCH !!!!!


18.09.2014 r. Wsparcie dla rodzin 4+

Wypłata świadczeń z projektu dla rodzin zakwalifikowanych będzie realizowana w terminie do 31 października 2014.

Przypominamy, że:
10 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. W związku z tym, każda rodzina, bez względu na dochód, która posiada 4 lub więcej dzieci i mieszka na terenie gminy Kozłów, może otrzymać pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia i przeznaczone jest na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wspomniana kwota może ulec zwiększeniu, w zależności od liczby uczniów kwalifikujących się do projektu. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt: Barbara Urbańska (pokój nr 16, tel.: 41 3841033, gops@kozlow.pl


18.09.2014 r. Karta dużej rodziny

27 maja 2014 roku przyjęta została uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci, mogą składać w swojej gminie wniosek o wydanie karty, która daje prawo do zniżek w obiektach sportowych, muzeach czy też komunikacji publicznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód rodziny. Jest spersonalizowana (imię, nazwisko oraz PESEL) oraz posiada swój numer, termin ważności, logo programu oraz hologram.  Celem projektu jest promowanie modelu rodziny 3+, a także zwiększanie szans rozwojowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. - W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa - podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. W Gminie Kozłów osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny są Barbara Urbańska i Józefa Rojek (GOPS Kozłów pokój nr 16, 41 3841033, e-mail: gops@kozlow.pl

Do pobrania:

Wniosek o wydanie Karty Dla Dużej Rodziny


18.09.2014 r. Komunikat

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

o przeprowadzeniu losowania składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje, że w dniu 20 września 2014 roku (sobota) o godz. 14:00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (Kraków, Pl. Na Stawach 3) odbędzie się losowanie składów osobowych następujących terytorialnych komisji wyborczych:

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Miechowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Wadowicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Andrychowie,
Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy,
Gminna Komisja Wyborcza w Czernichowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Miechowie,
Gminna Komisja Wyborcza w Mogilanach,
Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu,
Miejska Komisja Wyborcza w Myślenicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Olkuszu,
Gminna Komisja Wyborcza w Oświęcimiu,
Gminna Komisja Wyborcza w Racławicach,
Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Wadowicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Wieliczce,
Gminna Komisja Wyborcza w Zabierzowie.

Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak


15.09.2014 r. Obiekty sportowe

Najwższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim. W ramach kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywaności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów rekreacyjnych. W zwiazku z powyższym na prośbę NIK publikujemy link do anktiety:

http://zapytania.nik.gov.pl/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=785322&lang=pl

Ankieta jest anonimowa.


05.09.2014 r. POŻEGNANIE LATA


04.09.2014 r. OGŁOSZENIE WYBORCZE

W DNIU 5 WRZEŚNIA 2014 ROKU (PIĄTEK) DRUKI WYBORCZE WYDAWANE SĄ W POKOJU NR 2 NA PARTERZE (Ewidencja ludności i USC).


27.08.2014 r. UWAGA AWARIA WODOCIĄGU

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła awaria na wodociągu Kozłów. Brak wody w miejscowości Kozłów. Woda zostanie puszczona awaryjnie w godzinach od 20.00 do 20.30. Awaria będzie usuwana w dniu jutrzejszym w godzinach 7.00 - 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.


18.08.2014 r. Zapytanie ofertowe

W związku ze zgłaszanymi problemami z otwarciem formularza ofertowego przedłużamy termin na składanie ofert dla wszystkich zapytań tj.
ZIR.271.01.08.2014.PU,
ZIR.271.02.08.2014.PU,
ZIR.271.03.08.2014.PU,
ZIR.271.04.08.2014.PU
do dnia 27.08.2014 roku.

Zapraszamy do udziału w czterech zapytaniach ofertowych na budowę pól biwakowych w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłów:

Budowa pola biwakowego we wsi Bryzdzyn - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Bryzdzyn - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Bryzdzyn - przedmiar


Budowa pola biwakowego we wsi Kępie - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Kępie - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Kępie - przedmiar

Budowa pola biwakowego we wsi Wierzbica - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Wierzbica - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Wierzbica - przedmiar

Budowa pola biwakowego we wsi Wolica - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Wolica - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Wolica - przedmiar

Formularz oferty


05.08.2014 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.malopolskie od 13:00/05.08 do 06:00/06.08.2014 burze, lok. grad, deszcz 40 mm, porywy 80 km/h


01.08.2014 r. Ogłoszenia Nadleśnictwa Miechów

Na prośbę Nadleśnictwa Miechów publikujemy ogłoszenie dotyczące dzierżawy gruntów. Do pobrania:
Treść ogłoszenia,
Wykaz gruntów oferowanych do dzierżawy w 2014 roku w Nadleśnictwie Miechów,
Druk oferty,


01.08.2014 r. Ogłoszenia o przetargach

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkołoy Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłoszono przetarg:
Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie i punktu przedszkolnego w Kamionce w roku szkolnym 2014/2015
Więcej informacji dostępne na stronie BIP.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kozłowie ogłoszono przetarg:
Dowożenie i odwożenie uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie z terenu miejscowości: Kępie, Przysieka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Karczowice, Marcinowice, Wolica, Wierzbica, Bryzdzyn, Kozłów w roku szkolnym 2014/2015
Więcej informacji dostępne na stronie BIP.


11.07.2014 r. Ostrzeżenia meteorologiczne

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa małopolskiego:
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 18:00/11.07 do 18:00/12.07.2014 opady do 60 mm
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 woj.malopolskie od 12:00/11.07 do 18:00/11.07.2014burze, deszcz 30 mm, porywy 60 km/h


04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przysieka zlokalizowanej na działce nr 345 _ obręb Przysieka, na dł. 0,380 km, odcinek od km 0+000 do km 0+380.

Dokumenty do pobrania:


26.06.2014 r. DNI KOZŁOWA


24.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłów


Szczegóły zapytania dostępne tutaj.
Pozostałe domumenty:


11.06.2014 r. Informacja o podpisaniu umowy

Wójt Gminy Kozłów informuje, że w dniu 05.06.2014 roku została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: "Prowadzenie działalno_ci sportowej przez Towarzystwo Sportowe "ENERGIA" w ramach organizacji zajęć piłki nożnej w różnych grupach wiekowych".


27.05.2014 r. Ogłoszenie o przetargu

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłoszone przetarg nieograniczony na:

Kozłów: Budowa placu zabaw w m. Kozłów na dz. nr ewid. 1196/1. Numer ogłoszenia: 178338 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczegóły na stronie BIP.


26.05.2014 r. Wyniki wyborów w Gminie Kozłów

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego:

KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 9,89%
KW Wyborców Ruch Narodowy - 2,28%
KW SLD-UP - 6,27%
KW Prawo i Sprawiedliwość - 26,62%
KW Europa Plus Twój Ruch - 1,52%
KW Polska Razem Jarosława Gowina - 12,36%
KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 5,32%
KW Platforma Obywatelska RP - 11,79%
KW PSL - 23,95%
KW Demokracja Bezpośrednia - 0,00%


26.05.2014 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega
Od godz. 12:00 dnia 26.05.2014 do godz. 24:00 dnia 26.05.2014
Prognozuje się wystąpienie burz, podczas ktorych opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu.


19.05.2014 r. Ogłoszenie wyników

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłoszono wyniki postępowania dla zadania "Budowa placu zabaw w m. Kozłów na dz. nr ewid. 1196/1."
Szczegóły dostępne tutaj.


16.05.2014 r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
od godz. 13:00 dnia 16.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014

Obszar: Województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas ktorych opady deszczu wyniosą do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.


16.05.2014 r. Ubezpieczenie sprzętu

Wójt Gminy Kozłów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie pod nazwą:
Ubezpieczenie 30 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym dostępnym tutaj
Opis sprzętu komputerowego dostępny tutaj.


08.05.2014 r. INFORMACJA

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Kozłów informuje, że w dniach od 09.05.2014 do 16.05.2014 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 4 (Biuro Ewidencji Ludności) zostanie udostępniony spis wyborców sporządzony do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Kozłów
/-/ Stanisław Pluta


06.05.2014 r. Aktualności GOK


30.04.2014 r. Ostateczne wyniki rekrutacji

W związku z zakończonym naborem do punktu przedszkolnego w Kamionce informujemy, że wszystkie wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym zostały rozpatrzone pozytywnie. Wszyscy kandydaci są przyjęci do punktu przedszkolnego przy Szkole Podsatwowej Nr 1 w miejscowości Kamionka.


28.04.2014 r. Ogłoszenie o wynikach rekrutacji

W związku z zakończonym naborem kandydatów do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2014/2015, informujemy że wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną i wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048w.36.


28.04.2014 r. Godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 2 maja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 MAJA 2014 ROKU URZĄD GMINY W KOZŁOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
Z UWAGI NA PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PEŁNIONY BĘDZIE PRZEZ URZĘDNIKA WYBORCZEGO DYŻUR W GODZINACH 7.00 - 15.00 W POKOJU NR 32 (PIĘTRO).


28.04.2014 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

Na terenie województwa małopolskiego od godz. 13:00 dnia 28.04.2014 do godz. 22:00 dnia 28.04.2014 przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 55 km/h. Lokalnie opady gradu.


28.04.2014 r. Przetarg

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie został ogłoszony przetarg na:
Kozłów: Budowa placu zabaw w m. Kozłów na dz. nr ewid. 1196/1 Numer ogłoszenia: 142194 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczegóły dostępne tutaj.


16.04.2014 r. Ogłoszenie o naborze do Punktu Przedszkolnego

ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI:
Załączik nr 1
Załączik nr 2
Załączik nr 3
Załączik nr 4
Załączik nr 5
Załączik nr 6
Załączik nr 7
ABY POPRAWNIE WYDRUKOWAĆ DOKUMENTY NALEŻY JE NAJPERW POBRAĆ NA DYSK TWARDY KOMPUTERA.


02.04.2014 r. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Kozłów dnia 2 kwietnia 2014 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kozłowie, z siedzibą Kozłów 64, 32-241 Kozłów.
Informacja do pobrania tutaj.


24.03.2014 r. Ostrzeżenie IMGW

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowieod od godz. 09:00 dnia 24.03.2014 do godz. 09:00 dnia 25.03.2014: przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 35 mm.


06.03.2014 r. Przedsiębiorco! Zostań Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął rekrutacje firm na wystawców Małopolskich Targów Innowacji 2014. Do składania deklaracji uczestnictwa organizatorzy zapraszają małopolskie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stawiają na innowacje. Uczestnictwo w Targach jest całkowicie darmowe, a dodatkowo stanowi okazję na bezpłatną promocje i pokazanie się szerszej publiczności. Tegoroczne Targi odbędą się już 29 maja 2014 roku.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj


21.02.2014 r. Wydłużenie terminu rekrutacji

Wójt Gminy Kozłów informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion do dnia 04.03.2014 r.


12.02.2014 r. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące tożsamości.

Szczególnie należy pamiętać, że:
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego _pod zastaw_. Takie działanie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

- Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki. Uniemożliwi to zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.


03.02.2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2013r, poz.267) - Urząd Gminy Kozłów

zawiadamia


że na wniosek PKP Energetyka S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Świętokrzyski wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania pn: "budowa nowej podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 773/2, 774/4, 775/2, 776/2 w miejscowości Marcinowice, gmina Kozłów."
Strony w okresie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kozłów (pokój nr 11)


27.01.2014 r. Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu "Przciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów".
Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):


27.01.2014 r. OFERTA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO w roku 2014

OFERTA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO w roku 2014 Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS!

1. ZMW - Kościelisko - ośrodek "Harnaś" ( 3 km od Zakopanego ) - 10 dni - cena 350 brutto , 50 miejsc - obowiązują karty zgłoszeniowe ZMW, termin 02-11.02.2014r

2. CNMR - Zakopane - ośrodek "Helena" ( wyciągi narciarskie i lodowisko przy ośrodku ) - 10 dni - cena 350 brutto, 50 miejsc - obowiązują karty zgłoszeniowe CNMR, termin 02-11.02.2014r

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
Karta zgłoszeniowa na zimowisko w Kościelisku dostępna tutaj.
Karta zgłoszeniowa na zimowisko w Zakopanem dostępna tutaj.


23.01.2014 r. Pisma z sądów i prokuratury

Informujemy, że od początku roku 2014 pisma z sądów i prokuratury, jeśli nie zostaną doręczone przez pracowników InPostu lub Polskiej Grupy Pocztowej, mają czekać do odbioru za awizem w wyznaczonych punktach. Poniżej podajemy adres punktu na terenie gminy Kozłów, gdzie można odbierać przesyłki sądowe i prokuratorskie (jeśli nie dotrą bezpośrednio do adresata):

Firma Handlowa U Michała Anna Śnieżek Punkt Awizo
Kozłów 81
32-241 Kozłów
czynny w godzinach 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku


21.01.2014 r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zredagowanie i publikację ogłoszenia prasowego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" w prasie na stronach lokalnych.

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.
Wzór formularza ofertowego do pobrania tutaj.
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do pobrania tutaj.


17.01.2014 r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów".

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.
Wzór formularza ofertowego do pobrania tutaj.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do pobrania tutaj.


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

FOTOWOLTAIKA

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Moje przedszkole

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

PZZ S.A. w Kozłowie

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

"Klub rowerowy"

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych


Godziny pracy
 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc